Stellar Blade: Dzielenie się rozwiązaniami i odpowiedziami na łamigłówki matematyczne

Stellar Blade: Dzielenie się rozwiązaniami i odpowiedziami na łamigłówki matematyczne

Pytanie 1
4@7@8=285684

9@3@5=271542

6@2@7=121426

5@6@7=304272

Wzór
A@B@C=[AxB] [BxC] [(A+C)xB]

5@6@7=304272

Pytanie 2
37#21=928

77#44=3993

123#17=14840

71#6=5005

Rozwiązanie
Suma dwóch liczb.

Różnica między dwiema liczbami.

Pomnóż oba wyniki.

71 + 6 = 77

71 – 6 = 65

77 x 65 = 5005

© oświadczenie o prawach autorskich

powiązane artykuły