Manor Lords: Strategie układu zamku

Po początkowym zaprojektowaniu układu zamku, komputer automatycznie dzieli liczbę działek. Kliknij znak minus po prawej stronie, aby zmniejszyć liczbę działek, aż na jednej działce pojawią się dwa domy – jeden duży i jeden mały, maksymalnie dwa.

Manor Lords: Strategie układu zamku

Po zakończeniu budowy ten rodzaj działki będzie miał dodatkową funkcję rozbudowy obok ulepszenia, pozwalającą zwiększyć liczbę gospodarstw domowych przy użyciu tych samych zasobów.

Zgodnie z opisem gry zarówno jedzenie, jak i paliwo są dostarczane w oparciu o liczbę działek. Bez względu na to, czy jest to działka jednorodzinna czy dwurodzinna, każda działka dostarcza jednostkę żywności i paliwa miesięcznie. Materiały do ulepszeń dla działek z różną liczbą gospodarstw są takie same, ale dochód jest obliczany na podstawie liczby gospodarstw.

Dlatego z wyjątkiem mieszkań dla rzemieślników, które nie wymagają masowej produkcji, wszystkie inne działki powinny być planowane jako dwurodzinne. Oznacza to, że przy tej samej powierzchni planowanej może być nieco więcej materiałów budowlanych, ale materiały ulepszające oraz dostawy żywności/paliwa będą znacznie mniejsze. Zwiększenie liczby gospodarstw oznacza zwiększenie siły roboczej i dochodów.

Dodatkowo działki przeznaczone na uprawę marchwi można zaplanować większe, zachowując minimalny rozmiar dla innych działań.

© oświadczenie o prawach autorskich

powiązane artykuły